Kiinteistön suojaus

Rikotun ikkunan teoria pätee yhä: Kun ikkuna on kerran rikottu ja jätetty korjaamatta, niin ohi menevät ihmiset päättelevät, ettei ketään kiinnosta tai kukaan ei hallitse tilannetta. Pian on lisää ikkunoita rikki, ja anarkian tunne leviää kaduille antaen signaalin, että mikä tahansa käy. Näin on myös graffitien ja töhrimisten ja kaikkinaisen ilkivallan suhteen

Kiinteistöjen julkisivujen puhtaanapito ja suojaaminen ilkivallalta on tärkeä osa julkisen omaisuutemme huolenpitoa, turvallista kaupunkikuvaa ja sillä on myös vaikutusta asenteisiin jotka joko hiljaisesti hyväksyvät tai tuomitsevat töhrimisen, roskaamisen ja kaikkinaisen ilkivallan yhteistä ja yksityistä omaisuuttamme kohtaan.

Töherrykset, roskat ja kaikkinainen ilkivalta tuovat turvattomuutta ja aiheuttavat vahinkoa jo rakennetulle ympäristölle. Esim kokonaisen asuinalueen arvo voi jopa laskea huomattavasti ja ihmiset voivat alkaa karttaa ko. aluetta. Ainoa oikea tapa on poistaa töherrykset heti niiden ilmestyttyä ja pitää pinnat puhtaana.

Töherryksille alttiilla paikalla olevan rakennuksen pinnat kannattaa suojata töhertelyjen varalta erityisellä suoja-aineella, jolloin itse pinnan puhdistus on nopeaa ja töherrykset irtoavat jopa käyttämättä kemiallisia pesuaineita.

Suojaus nopeuttaa ja helpottaa materiaalipinnan puhdistamista, mikä on paitsi taloudellista, myös pintamateriaalien kestävyyden kannalta se on erittäin suositeltavaa. Pintasuojaus sopii kaikenlaisille pinnoille.

index